wczytywanie
baner

Klauzula informacyjna

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:
1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest KOHER S.A. z siedzibą 39-200 Dębica ul. Ogrodowa 24a, NIP 5170190232, REGON 180161516
2. Dane które zbieramy są ograniczone do minimum.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przygotowania i przesłania oferty na podstawie zgodny - podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. A RODO oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
b) realizacji i wykonania Umowy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B RODO
c) interesu prawnego ciążącego na administratorze, podstaw z art. 6 ust. 1 lit. C RODO
d) dochodzenia roszczeń - podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. F RODO - prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Administratora i/lub współpracownicy lub podwykonawcy Administratora.
5. Administrator nie zamierza przekazać Państwa danych osobowych do podmiotów trzecich ani do żadnych organizacji.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania powyższych celów i/lub cofnięcia przez Państwa zgody.
7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, jak również przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu w jakim są przetwarzane.