wczytywanie

Jak to działa?
Pytania i odpowiedzi

Wpisz swoje pytanie

Do komunikacji wewnętrznej pomiędzy sterownikami i modułami I/O system automatyki budynkowej KOHER wykorzystuje magistralę komunikacji szeregowej RS-485 KOHER-BUS która już na etapie okablowania może przyjąć strukturę rozproszoną - otwartą umożliwiając rekonfigurację i rozbudowę systemu na każdym z etapów użytkowania obiektu. Wprowadzenie szeregu innowacyjnych rozwiązań technicznych pozwala pracować magistrali systemowej w układzie linii oraz topologii gwiazdy. Oferowane rozwiązanie oprócz prostego i intuicyjnego łączenia urządzeń umożliwia elektryczne odseparowanie poszczególnych bloków automatyki, zapewniając tym samym niespotykaną do tej pory w innych systemach odporność na próby zwarć i uszkodzeń linii komunikacyjnych. 

Odpowiednia konstrukcja każdego modułu na szynę DIN zapewnia dwie oddzielone od siebie elektrycznie magistrale komunikacji szeregowej  KOHER-BUS. Pierwsza z nich dedykowana została do zasilania i komunikacji dla szkieletu sieci przy wykorzystaniu specjalistycznych złącz bocznych modułu DIN CONNECT co pozwala na bezkablowe łączenie ze sobą urządzeń przy wykorzystaniu odpowiedniego klipsa. Druga magistrala wyprowadzona na złączach Rj45 urządzenia zapewnia możliwość podłączenia do szkieletu automatyki budynkowej urządzeń wyniesionych takich jak  panele systemowe,  moduły  dopuszkowe I/O w topologii gwiazdy. To dzięki nowemu spojrzeniu Inżynierów KOHER na możliwość zastosowania nieszablonowych rozwiązań w zakresie rozprowadzenia okablowania w o
biektach opracowane rozwiązanie ma wpływ  na  prostotę  instalacji  co  przekłada  się  nie  tylko  na  szybkość  montażu  urządzeń  ale również na możliwość zamiany zwykłych włączników na interfejsy sterowania bez wykonywania zmian instalacyjnychna obiektach. 

W celu zapewnienia otwartej komunikacji zewnętrznej - z aplikacjami i urządzeniami sterującymi typu smartfon, tablet lub stacja operatorska BMS, sterownik automatyki budynkowej KOHER udostępnia port komunikacji zewnętrznej w standardzie TCP/IP na którym realizowana jest wymiana danych w otwartych protokołach komunikacyjnych GENERIC-IP i/lub MODBUS-IP