wczytywanie

Jak to działa?
Pytania i odpowiedzi

Wpisz swoje pytanie

Zasilanie urządzeń automatyki budynkowej KOHER realizowane jest z dedykowanych zasilaczy systemowych napięcia stałego 13,8V/2A. Podłączenie zasilacza z modułami rozszerzenia I/O realizowane jest za pomocą złącza krawędziowego DIN CONNECT. Odpowiednia konstrukcja urządzenia nie tylko pozwala na bezkablowe przyłączenie modułu do elementów systemu automatyki budynkowej KOHER ale też zapewnia wydzielenie pracy poszczególnych zasilaczy w ramach pojedynczych bloków sterowania.

Przy doborze ilości zasilaczy należy pamiętać o energochłonności poszczególnych elementów systemu biorąc pod uwagę stan dla wysterowania wyjść poszczególnych urządzeń i podłączonych elementów peryferyjnych.