wczytywanie

Opis produktu

Moduł EXTENSION D0101/200 (DIMMER) jest uniwersalnym podzespołem systemu automatyki budynkowej KOHER umożliwiającym rozszerzenie funkcjonalności sterownika S1M32R0504-IP o jedno wejście fizyczne oraz jedno wyjście regulowane w zakresie 0-100% dedykowane do sterowania oświetlenia żarowego, halogenowego i LED.

Zastosowanie produktu

żaluzje
rolety

Zasoby sprzętowe urządzenia:

 

  • jedno wyjście tranzystorowe do regulacji natężenia oświetlenia w zakresie 0-100% o mocy do 200W obwodów żarowych, halogenowych i LED na napięcie 230V/AC,
  • jedno wejście parametryczne rozróżniające stany NO, NC, NC>3s, 1k, 2k, 3.2k, 4.2k, 6.8k, 10k,
  • euroblock port komunikacji międzymodułowej,
  • przycisk rejestracji modułu i sterowania ręcznego wyjść urządzenia.

Wyjście tranzystorowe modułu umożliwia płynne sterowanie oświetlenia żarowego, halogenowego oraz LED na napięcie 230V/AC co pozwala na tworzenie indywidualnych scen świetlnych. 

Wbudowane wejścia parametryczne rozróżniające stany: zwarcie, rozwarcie oraz stany pośrednie (typowe dla linii alarmowych) dzięki czemu możemy wejścia wykorzystać do podłączenia urządzeń wyposażonych w styki bezpotencjałowe np.: włączniki ścienne (klasyczne, dzwonkowe), czujniki alarmowe, itp.

Usytuowane na panelu przednim modułu diody sygnalizacji LED pozwalają na szybką identyfikację stanów poszczególnych wyjść modułu i komunikacji ze sterownikiem lokalnym.

Od strony portów wyjściowych moduł rozszerzenia D0101/200 wyposażony został w 1 tranzystorowe do płynnej regulacji natężenia oświetlenia w zakresie 0-100% i mocy 200W

 

W celu zapewnienia ręcznej możliwości sterowania poszczególnych wyjść modułu oraz rejestracji półautomatycznej urządzenia w oprogramowaniu konfiguracyjnym KOHER BINDER, na panelu frontowym modułu został umieszczony przycisk SET. To dzięki tej funkcjonalności Instalator na etapie uruchamiania i eksploatacji systemu dostaje możliwość ręcznego wysterowania wszystkich wyjść urządzenia w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania podłączeń elektrycznych. Funkcja ta uruchamiana jest poprzez 5s naciśniecie przycisku na płycie czołowej co sygnalizowane jest mruganiem na czas działania funkcji diody żółtej, czerwonej i zielone. Po wejściu w tryb ręcznego sterowania sekwencyjne naciśnięcie przycisku SET w czasie nie przekraczającym 1,5 s w ilości odpowiadającej numerowi wyjścia powoduje przełączenie stanu wybranego wyjścia na przeciwne. Wyjście z ręcznego trybu sterowania realizowane jest poprzez powtórne naciśnięcie dłuższe od 5 s przycisku SET i sygnalizowane zostaje przełączeniem diody żółtej, czerwonej i zielonej w stan normalnej pracy. Kolejną funkcjonalnością przypisaną do przycisku SET jest rejestracja modułu w oprogramowaniu konfiguracyjnym. Po wywołaniu funkcji "Oczekiwanie na zgłoszenie modułu” w oprogramowaniu KOHER BINDER naciśnięcie przycisku SET rejestruje urządzenie w projekcie systemu. 

Do zapewnienia pełnej komunikacji z pozostałymi urządzeniami wykonawczymi,  moduł D0101/200 został wyposażony w port komunikacji międzymodułowej w warstwie RS485. Główne złącze komunikacji szeregowej zostało zainstalowane na dolnej części obwodu modułu i oznaczone jako DATA PORTS. 

Moduł D0101/200 od strony portów wejściowych wyposażony został  w 1 dedykowane wejście parametryczne oznaczone  IN1 rozróżniające stany NC; NO; 1k; 2k; 3,2k; 4,2k,.6k; 10k. W bezpośredniej bliskości wejść parametrycznego zlokalizowane zostało wyjście napięciowe przeznaczone do zasilania urządzenia peryferyjne napięciem 12V/DC pobieranym z magistrali komunikacyjnej KOHER-BUS.

Schemat podłączenia sygnałów do wejść i i wyjść modułu

Poznaj nasze pozostałe produkty