wczytywanie

Opis produktu

Moduł EXTENSION RGB0103/4 (RGB-1CH) jest uniwersalnym podzespołem systemu automatyki budynkowej KOHER umożliwiającym rozszerzenie funkcjonalności sterownika S1M32R0504-IP o trzy wejście fizyczne oraz jedno wyjście regulowane barwy światła RGB w zakresie 0-100% dedykowane do płynnego sterowania pasków LED-RGB.

Zastosowanie produktu

oświetlenie

Zasoby sprzętowe urządzenia:

 

  • jedno wyjścia RGB do zmiany barwy oraz płynnej regulacji natężenia oświetlenia pasków LED w zakresie 0-100% o mocy do 4A,
  • trzy wejście parametryczne rozróżniające stany NO, NC, NC>3s, 1k, 2k, 3.2k, 4.2k, 6.8k, 10k,
  • DIN-CONNECT port komunikacji międzymodułowej pozwalający na łączenie modułów bez użycia przewodu,
  • przycisk rejestracji modułu i sterowania ręcznego wyjść urządzenia.

Od strony portów wyjściowych moduł RGB0103/4 wyposażony został w jedno wyjścia RGB umożliwiające zmianę barwy oraz płynne sterowanie pasków LED na napięcie 12 lub 24V/DC co pozwala na tworzenie indywidualnych scen świetlnych o różnej barwie i wartości natężenia oświetlenia. 

Wbudowane wejścia parametryczne rozróżniające stany: zwarcie, rozwarcie oraz stany pośrednie NC; NO; 1k; 2k; 3,2k; 4,2k; 6k; 10k dzięki czemu na jednej parze przewodów można przesyłać wiele stanów z podłączonych do wejścia tradycyjnych włączników, czujników czy innych urządzeń wyposażonych w styk bezpotencjałowy.  

Usytuowane na panelu przednim modułu diody sygnalizacji LED pozwalają na szybką identyfikację stanów poszczególnych wyjść modułu i komunikacji ze sterownikiem lokalnym.

 

 

W celu zapewnienia ręcznej możliwości sterowania poszczególnych wyjść modułu oraz rejestracji półautomatycznej urządzenia w oprogramowaniu konfiguracyjnym KOHER BINDER, na panelu frontowym modułu został umieszczony przycisk SET. To dzięki tej funkcjonalności Instalator na etapie uruchamiania i eksploatacji systemu dostaje możliwość ręcznego wysterowania wszystkich wyjść urządzenia w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych podłączeń elektrycznych. Funkcja ta uruchamiana jest poprzez 5s naciśniecie przycisku na płycie czołowej co sygnalizowane jest mruganiem na czas działania funkcji diody żółtej, czerwonej i zielone. Po wejściu w tryb ręcznego sterowania sekwencyjne naciśnięcie przycisku SET w czasie nie przekraczającym 1,5 s w ilości odpowiadającej numerowi wyjścia powoduje przełączenie stanu wybranego wyjścia na przeciwne. Wyjście z ręcznego trybu sterowania realizowane jest poprzez powtórne naciśnięcie dłuższe od 5 s przycisku SET i sygnalizowane zostaje przełączeniem diody żółtej, czerwonej i zielonej w stan normalnej pracy. Kolejną funkcjonalnością przypisaną do przycisku SET jest rejestracja modułu w oprogramowaniu konfiguracyjnym. Po wywołaniu funkcji "Oczekiwanie na zgłoszenie modułu” w oprogramowaniu KOHER BINDER naciśnięcie przycisku SET rejestruje urządzenie w projekcie systemu. 

Do zapewnienia pełnej komunikacji z pozostałymi urządzeniami wykonawczymi,  moduł LED0303/4 został wyposażony w kilka portów komunikacji międzymodułowej w warstwie RS485. Główne złącze komunikacji szeregowej zostało zainstalowane na dolnej części obwodu modułu i oznaczone jako DATA PORTS. Pomocnicze porty umożliwiające bezkablowe połączenie modułów przy pomocy dedykowanego klipsa w ramach montażu na tej samej szynie DIN zlokalizowane zostały w obrębie bocznych ścianek urządzenia.

Moduł LED0303/4 od strony portów wejściowych wyposażony został  w 3 dedykowane wejścia parametryczne oznaczone  IN1-IN4 rozróżniające stany NC; NO; 1k; 2k; 3,2k; 4,2k,.6k; 10k. W bezpośredniej bliskości wejść parametrycznego zlokalizowane zostało wyjście napięciowe przeznaczone do zasilania urządzenia peryferyjne napięciem 12V/DC pobieranym z magistrali komunikacyjnej KOHER-BUS.

Schemat podłączenia sygnałów do wejść i i wyjść modułu

 

Poznaj nasze pozostałe produkty