wczytywanie

Controller S1M32R0504-IP

Opis produktu

Sterownik S1M32R0504-IP to główny element systemu kontroli dostępu i automatyki budynku KOHER. Urządzenie dedykowane jest do budowy aplikacji sterujących dla obiektów o dowolnej wielkości i przeznaczeniu.

Moduł  posiada własny układ przetwarzania danych z pamięcią programu oraz odpowiedzialny jest za nadzorowanie pracy elementów rozszerzenia przyłączonych do magistrali komunikacyjnej KOHER-BUS.

Sterownik wyposażony został w porty układu wejściowego i elementu wykonawczego, złącze TCP/IP do komunikacji zewnętrznej oraz magistralę komunikacji międzymodułowej przeznaczoną do nadzorowania 32 modułów rozszerzenia I/O oraz systemowych paneli sterowania.

Zastosowanie produktu

oświetlenie
gniazdka
bramy
zawory
pompy
windy
inne moduły

Konfiguracja sterownika

Konfiguracja sterownika realizowana jest przy pomocy dedykowanego oprogramowania KOHER BINDER po wcześniejszym zainstalowaniu platformy programowej na lokalnym komputerze instalatora systemu.


Dzięki odpowiedniej budowie oprogramowania konfiguracyjnego - programowanie systemu automatyki i kontroli dostępu jeszcze nigdy nie było tak proste.  Wykorzystanie interfejsu drzewa i platformy okienkowej, umożliw szybkie i efektywne tworzenie relacji pomiędzy wszystkimi wejściami i wyjściami poszczególnych modułów zainstalowanych w systemie z uwzględnieniem skomplikowanych i indywidualnych warunków logicznych.

Topologia systemu

 

Funkcje obsługiwane przez Sterownik

 

  • programowanie relacji pomiędzy wejściami i wyjściami poszczególnych urządzeń podpiętych do sterownika przy uwzględnieniu indywidualnych warunków działania,
  • integracja systemu automatyki z zewnętrznymi systemami alarmowymi SATEL, JABLOTRON w warstwie komunikacyjnej,
  • zarządzanie systemem kontroli dostępu z możliwością obsługi do 128 czytników, 128 grup i 2000 użytkowników,
  • funkcje czasowe,
  • sterowanie wyjść od zmiany stanu wejść modułów,
  • sterowanie wyjść od zmiany stanu innych wyjść modułów,
  • system ogrzewania,
  • sterowanie urządzeń zewnętrznych za pomocą bramek komunikacyjnych KOHER-BUS/RS-232, KOHER-BUS/MODBUS-RTU,

 

 

 

 

Poznaj nasze pozostałe produkty