wczytywanie

Sensor Panel x8 GLASS

Opis produktu

Panel sensorowy x8 GLASS to uniwersalny sposób sterowania instalacją inteligentnego budynku. Prosta forma zamknięta w szklanej bryle sprawia, że urządzenie swoim designem wkomponuje się zarówno do wnętrz obiektów prywatnych jak i komercyjnych. Możliwość indywidualnej personalizacji opisu poszczególnych przycisków to gwarancja intuicyjnego sterowania funkcjami systemu z możliwością ich zmiany na każdym z etapów użytkowania obiektu. 

Zastosowanie produktu

oświetlenie
gniazdka
bramy
zawory
pompy
żaluzje
rolety
inne moduły
temperatura

Zasoby sprzętowe urządzenia:

 

 • osiem dowolnie konfigurowalnych pól sensorycznych wraz z możliwością wykonania indywidualnego opisu każdego przycisku,
 • osiem  pól LED sygnalizujących wykonanie funkcji poprzez zmianę natężenia podświetlenia belki przycisku sensorycznego,
 • NTC - czujnik pomiaru temperatury zabudowany w urządzeniu,
 • interfejs obsługi dwóch stref grzewczych w trybach: morning, away, evening, night,
 • gong - powiadomienia realizowane przez dźwięk panelu na wskutek przypisanego zdarzenia w systemie

Panel sensorowy x8 GLASS LCD to najbardziej optymalny, a zarazem jeden z  wielu sposobów sterowania instalacją inteligentnego budynku. Urządzenie posiada  osiem  niezależnie programowalnych przycisków sensorycznych, których funkcje można przypisywać i zmieniać w dowolnym czasie użytkowania systemu. Przyciski panelu rozróżniają stany naciśnięcia, puszczenia i naciśnięcia długiego co zapewniania Instalatorowi systemu możliwość skonfigurowania wielu opcji sterujących.

Wymienne i indywidualnie przygotowane oznakowanie przycisków to gwarancja intuicyjnego sterowania funkcjami automatyki inteligentnego budynku z możliwością zmiany opisu i funkcji na każdym z etapów korzystania z systemu. 

 

 

Panel sensorowy x8 GLASS LCD jest przełącznikiem wyposażonym w pojemnościowe przyciski dotykowe których opis można zmienić we własnym zakresie poprzez wprowadzenie papierowego elementu opisowego pomiędzy szkło, a płytkę elektroniki. Dla zapewnienia pełnej funkcjonalności sterowania urządzenie wyposażone zostało w:

 • czujnik pomiaru temperatury wykorzystywany w systemie ogrzewania lub dowolnym scenariuszu sterującym przypisanym w oprogramowaniu konfiguracyjnym KOHER-BINDER
 • wyświetlacz LED do przedstawienia użytkownikowi systemu temperatury pomieszczeń i trybów działania systemu ogrzewania,
 • podświetlenie przycisków LED dla funkcji potwierdzającej wykonanie zdarzenia poprzez zmianę natężenia podświetlenia każdej belki na wskutek dowolnego zdarzenie w systemie,
 • obsługę dwóch niezależnych stref grzewczych dla trybów pracy morning, away, evening, night,
 • możliwość montażu urządzenia w pogłębione puszcze instalacyjnej f60 przy pomocy adaptera i ramki maskującej,
 • złącze LSA do rozszycia wszystkich par przewodu UTP w celu podłączenia panelu do magistrali systemowej KOHER-BUS

Rekomendowany schemat podłączenia paneli systemowych w topologii gwiazdy

Schemat podłączenia paneli systemowych w topologii gwiazdy i łańcucha równoległego

Możliwe wersje podłączania magistrali w topologii gwiazdy i łańcucha równoległego

Krytyczne błędy podłączania paneli systemowych

Poznaj nasze pozostałe produkty