wczytywanie

EXTENSION R09(01)06/16

Opis produktu

Moduł EXTENSION R09(01)06/16 (RELAY) jest uniwersalnym podzespołem systemu automatyki budynkowej KOHER umożliwiającym rozszerzenie funkcjonalności sterownika S1M32R0504-IP o dziewięć wyjść wysokoprądowych NO, jedno wyjście niskoprądowe NO/NC i sześć wejść fizycznych.

 

Zastosowanie produktu

oświetlenie
gniazdka
bramy
zawory
pompy

Zasoby sprzętowe urządzenia:

 

  • dziewięć niezależnych wyjść przekaźnikowych (wysokoprądowych) ze stykiem mechanicznym NO 16A,
  • jedno wyjście przekaźnikowe niskorezystancyjne ze stykiem mechanicznym NC/NO 1A,
  • sześć wejść parametrycznych rozróżniających stany NO, NC, NC>3s, 1k, 2k, 3.2k, 4.2k, 6.8k, 10k,
  • dwa porty RJ45 magistrali KOHER-BUS dedykowane do podłączenia interfejsów sterowania w gwiazdę, 
  • DIN-CONNECT port komunikacji międzymodułowej pozwalający na łączenie modułów bez użycia przewodu,
  • przycisk rejestracji modułu i sterowania ręcznego wyjść urządzenia.

Wyjścia przekaźnikowe modułu umożliwiają sterowanie dowolnymi urządzeniami elektrycznymi m.in.: oświetleniem, urządzeniami AGD, elektrozaworami w systemie ogrzewania lub nawadniania, urządzeniami indukcyjnymi (silniki, płyty grzewcze przy udziale stycnika) oraz elektrozaczepami i elektrozworami w systemie kontroli dostępu.

Wbudowane wejścia parametryczne rozróżniające stany: zwarcie, rozwarcie oraz stany pośrednie (typowe dla linii alarmowych) dzięki czemu możemy wejścia wykorzystać do podłączenia urządzeń wyposażonych w styki bezpotencjałowe np.: włączniki ścienne (klasyczne, dzwonkowe), czujniki alarmowe, itp.

Usytuowane na panelu przednim modułu diody sygnalizacji LED pozwalają na szybką identyfikację stanów poszczególnych wyjść modułu i komunikacji ze sterownikiem lokalnym. 

Od strony portów wyjściowych moduł rozszerzenia R09(01)06/16 wyposażony został w 9 wysokoprądowych wyjść przekaźnikowych oznaczonych OUT-1 do OUT-9 o obciążalności 16A. Zastosowane do bezpośredniego sterowania obwodów elektrycznych przekaźniki wysokoprądowe posiadają styki mechaniczne typy NO o charakterystyce przełączania 16A.  Dla sterowania sygnałów niskorezystancyjnych moduł R09(01)06/16 został wyposażony w 1 wyjście przekaźnikowe niskorezystancyjne - sygnałowe o obciążalności 1A ze stykiem NC/NO. Wyjście każdego przekaźnika zostało doprowadzone do osobnego złącza śrubowego i jest odseparowane galwanicznie od pozostałych.

 

 

W celu zapewnienia ręcznej możliwości sterowania poszczególnych wyjść modułu oraz rejestracji półautomatycznej urządzenia w oprogramowaniu konfiguracyjnym KOHER BINDER, na panelu frontowym modułu został umieszczony przycisk SET. To dzięki tej funkcjonalności Instalator na etapie uruchamiania i eksploatacji systemu dostaje możliwość ręcznego wysterowania wszystkich wyjść urządzenia w celu sprawdzenia wykonanych podłączeń elektrycznych. Funkcja ta uruchamiana jest poprzez 5s naciśniecie przycisku na płycie czołowej co sygnalizowane jest mruganiem na czas działania funkcji diody żółtej, czerwonej i zielone. Po wejściu w tryb ręcznego sterowania sekwencyjne naciśnięcie przycisku SET w czasie nie przekraczającym 1,5 s w ilości odpowiadającej numerowi wyjścia powoduje przełączenie stanu wybranego wyjścia na przeciwne. Wyjście z ręcznego trybu sterowania realizowane jest poprzez powtórne naciśnięcie dłuższe od 5 s przycisku SET i sygnalizowane zostaje przełączeniem diody żółtej, czerwonej i zielonej w stan normalnej pracy. Kolejną funkcjonalnością przypisaną do przycisku SET jest rejestracja modułu w oprogramowaniu konfiguracyjnym. Po wywołaniu funkcji "Oczekiwanie na zgłoszenie modułu” w oprogramowaniu KOHER BINDER naciśnięcie przycisku SET rejestruje urządzenie w projekcie systemu. 

Do zapewnienia pełnej komunikacji z pozostałymi urządzeniami wykonawczymi,  moduł R09(01)06/16 został wyposażony w kilka portów komunikacji międzymodułowej w warstwie RS485. Główne złącze komunikacji szeregowej zostało zainstalowane na dolnej części obwodu modułu i oznaczone jako DATA PORTS. Pomocnicze porty umożliwiające bezkablowe połączenie modułów przy pomocy dedykowanego klipsa w ramach montażu na tej samej szynie DIN zlokalizowane zostały w obrębie bocznych ścianek urządzenia.

Dla umożliwienia komunikacji z interfejsami sterowania oraz modułami do instalacji dopuszkowych urządzenie R09(01)06/16 wyposażone zostało w dwa złącza RJ45 oznaczone jako INTERFACE PORTS umożliwiające na gwieździste doprowadzenie do modułu przewodów magistralnych paneli sensorowych, paneli TouchScreen oraz modułów C-BOX.

Moduł R09(01)06 od strony portów wejściowych wyposażony został  w 6 dedykowanych wejść parametrycznych oznaczonych  IN1-IN6 rozróżniających stan NC; NO; 1k; 2k; 3,2k; 4,2k,.6k; 10k. W bezpośredniej bliskości wejść parametrycznych zlokalizowane zostały wyjścia napięciowe przeznaczone do zasilania urządzenia peryferyjne napięciem DC 12V/DC pobieranym z magistrali komunikacyjnej KOHER-BUS. 

Schemat podłączenia sygnałów do wejść i i wyjść modułu

 

Poznaj nasze pozostałe produkty