wczytywanie

EXTENSION R09(01)06/16 FIN

Opis produktu

Moduł EXTENSION R09(01)06/16 (RELAY) jest uniwersalnym podzespołem systemu automatyki budynkowej KOHER umożliwiającym rozszerzenie funkcjonalności sterownika S1M32R0504-IP o dziewięć wyjść wysokoprądowych NO, jedno wyjście niskoprądowe NO/NC i sześć wejść fizycznych.

 

Zastosowanie produktu

oświetlenie
gniazdka
bramy
zawory
pompy

Zasoby sprzętowe urządzenia:

 

  • dziewięć niezależnych wyjść przekaźnikowych (wysokoprądowych) ze stykiem mechanicznym NO 16A,
  • jedno wyjście przekaźnikowe niskorezystancyjne ze stykiem mechanicznym NC/NO 1A,
  • sześć wejść parametrycznych rozróżniających stany NO, NC, NC>3s, 1k, 2k, 3.2k, 4.2k, 6.8k, 10k,
  • dwa porty RJ45 magistrali KOHER-BUS dedykowane do podłączenia interfejsów sterowania w gwiazdę, 
  • DIN-CONNECT port komunikacji międzymodułowej pozwalający na łączenie modułów bez użycia przewodu,
  • przycisk rejestracji modułu i sterowania ręcznego wyjść urządzenia.

Od strony portów wyjściowych moduł rozszerzenia R09(01)06/16 wyposażony został w 9 wysokoprądowych wyjść przekaźnikowych oznaczonych OUT-1 do OUT-9 o obciążalności 16A. Zastosowane do bezpośredniego sterowania obwodów elektrycznych przekaźniki wysokoprądowe posiadają styki mechaniczne typy NO o charakterystyce przełączania 16A.  Dla sterowania sygnałów niskorezystancyjnych moduł R09(01)06/16 został wyposażony w 1 wyjście przekaźnikowe niskorezystancyjne - sygnałowe o obciążalności 1A ze stykiem NC/NO. Wyjście każdego przekaźnika zostało doprowadzone do osobnego złącza śrubowego i jest odseparowane galwanicznie od pozostałych.

Wyjścia przekaźnikowe modułu umożliwiają sterowanie dowolnymi urządzeniami elektrycznymi m.in.: oświetleniem, urządzeniami AGD, elektrozaworami w systemie ogrzewania lub nawadniania, urządzeniami indukcyjnymi (silniki, płyty grzewcze przy udziale stycnika) oraz elektrozaczepami i elektrozworami w systemie kontroli dostępu.

 

 

Od strony portów wejściowych moduł R09(01)06 wyposażony został  w 6 dedykowanych wejść parametrycznych oznaczonych IN1-IN6 rozróżniających stan NC; NO; 1k; 2k; 3,2k; 4,2k,.6k; 10k dzięki czemu do modułu można podłączyć bezpośrednio urządzenia wyposażone w styki bezpotencjałowe takie jak np.: włączniki ścienne (klasyczne, dzwonkowe), czujniki alarmowe, czujniki kontaktronowe itp. W bezpośredniej bliskości wejść parametrycznych zlokalizowane zostały wyjścia napięciowe przeznaczone do zasilania urządzenia peryferyjne napięciem DC 12V/DC pobieranym z magistrali komunikacyjnej KOHER-BUS. 

Do zapewnienia pełnej komunikacji w ramach szkieletu sieci,  moduł R09(01)06/16 posiada kilka portów komunikacji międzymodułowej w warstwie RS485. Główne złącze komunikacji szeregowej zostało zainstalowane na dolnej części obwodu modułu i oznaczone jako DATA PORTS. Pomocnicze porty umożliwiające bezkablowe połączenie modułów przy pomocy dedykowanego klipsa w ramach montażu na tej samej szynie DIN zlokalizowane zostały w obrębie bocznych ścianek urządzenia. 

Schemat podłączenia sygnałów do wejść i i wyjść modułu

 

 

Poznaj nasze pozostałe produkty